OSP Zręcin Ochotnicza Straż Pożarna Zręcin


Obecny zarząd OSP Zręcin

Prezes: Robert Świeboda
Wiceprezes/Naczelnik: Bartosz Waliszko
Wiceprezes: Paweł Kamiński
Zastępca Naczelnika: Andrzej Wasłowicz
Sekretarz: Mateusz Widziszewski
Skarbnik: Justyna Świeboda
Gospodarz: Mikołaj Zborowski
Członek Zarządu: Małgorzata Skwara

 

Historia powstania jednostki OSP Zręcin

Ochotnicza Straż Pożarna w Zręcinie została utworzona w dniu 14.01.1967 roku. Pierwszymi założycielami tej organizacji byli panowie Józef Szubra i Józef Kuczer. W dniu 21 stycznia 1967 roku odbyło się Walne Zebranie tej organizacji przy udziale przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z Panem Stanisławem Wilkiem na czele. W tym czasie organizacja liczyła 40 członków. Zebrane materiały i dokumenty z tamtych lat nie oddają w pełni trudu i wysiłku włożonego przez ochotników ze wsi Zręcin. Celem naszym jest ukazanie i utrwalenie tych zdobyczy, które były wynikiem szlachetnej inicjatywy, a niekiedy bohaterskich czynów w niesienie bezinteresownej pomocy i ratunku w walce z pożarem. Jednostka nasza składa hołd tym, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! W pierwszych początkach naszej działalności natrafiliśmy na duże trudności, zarówno finansowe jak i organizacyjne. Zarząd OSP w Zręcinie otrzymał pomieszczenie na remizę pod kabiną kinową. W maju 1967 roku otrzymaliśmy z Komendy Straży Pożarnej w Krośnie motopompę typu M-800 wraz z wyposażeniem na wózku dwukołowym, co umożliwiło branie czynnego udziału w akcjach gaśniczych jak również w zawodach rejonowych. W dniu 4 czerwca 1967 roku na terenie naszej wsi zostały zorganizowane zawody, w których to zajęliśmy 5 miejsce co jest naszą chlubą, gdyż w tak krótkim czasie zdołaliśmy wyposażyć i wyszkolić sekcję bojową. Należy podkreślić duży wkład pracy zarządu jak i członków sekcji bojowej. Na wyróżnienie zasługują druhowie: Stanisław Adamik , Jan Szczurek, Andrzej Szczurek, Jan Adamik, Tadeusz Raś i Mieczysław Kuczer. Jednostka nasza została zakwalifikowana w planach sieci straży jako jednostka typu „MK” której nie przewidywało się wyposażenie w samochód. Sprzęt gaśniczy używany do akcji ratunkowej transportowany był przy pomocy wózka ręcznego. Na dalsze odległości wózek transportowano przy pomocy traktora z kółka rolniczego lub konno. W 1971 roku jednostka nasza otrzymała z zakładu Geofizyki samochód typu GAZ – 63, który wymagał kapitalnego remontu. Po dokonaniu naprawy odmalowaniu samochód służył w akcjach gaśniczych. Co w dużym stopniu poprawiło gotowość bojową naszej jednostki. Zaopatrzenie wodne naszej jednostki to rzeka Jasiołka od północy i potok Boberka od zachodu.


cdn... 

 

Piszą o nas

01 marzec 2022 r. NA POMOC UKRAINIE ... https://zrecin.ddv.pl/news.php?readmore=2224
19 kwiecień 2020 r. NASI STRAŻACY W AKCJACH ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=2039
23 luty 2020 r. OSP ZRĘCIN - ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1991
16 styczeń 2020 r. MOŻEMY POMOC OSP ZRĘCIN http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1980
18 luty 2019 r. Druh Mikołaj Zborowski - za bohaterską postawę ratowania życia http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1879
08 listopad 2017 r. OSP ZRĘCIN MA JUŻ NOWE KALENDARZE http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1625
05 luty 2017 r. OSP ZRĘCIN - SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE JUBILEUSZOWE http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1453 
26 styczeń 2017 r. ZŁOTY JUBILEUSZ OSP ZRĘCIN http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1444 
07 listopad 2016 r. Druhowie z OSP Zręcin odwiedzą nasze domy http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1378 
24 kwiecień 2016 r. OSP ZRĘCIN SPRZĄTALI ZRĘCIN - DZIĘKUJEMY http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1263
23 listopad 2015 r. Krosno: Druhowie OSP Zręcin zatrzymali pijanego kierowcę https://krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/1347-krosno-druhowie-osp-zrecin-zatrzymali-pijanego-kierowce
16 czerwiec 2015 r. GRATULACJE DLA OSP ZRĘCIN http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1091
11 maj 2015 r. OSP Zręcin: Strażacy uprzątnęli dzikie wysypisko https://krosno112.pl/aktualnosci/z-zycia-sluzb/item/750-osp-zrecin-strazacy-uprzatneli-dzikie-wysypisko
12 październik 2014 r. Jednostka OSP Zręcin https://krosno112.pl/index.php/component/k2/item/322-osp-zrecin
09 listopad 2014 r. Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu dla OSP Zręcin https://krosno112.pl/aktualnosci/z-zycia-sluzb/item/389-przekazanie-i-poswiecenie-nowego-samochodu-dla-osp-zrecin
17 sierpień 2014 r. Przetarg na nowy wóz strażacki dla OSP Zręcin https://krosno112.pl/aktualnosci/z-zycia-sluzb/item/243-przetarg-na-nowy-woz-strazacki-dla-osp-zrecin 
07 maj 2010 r. Strażacy z OSP Zręcin zachęcają do oddawania krwi https://nowiny24.pl/strazacy-z-osp-zrecin-zachecaja-do-oddawania-krwi/ar/6081689

Najcześciej czytane na naszej stronie